مقالات

دپارتمان بازگانی و فروش آرازنوین تجارت

دپارتمان بازگانی و فروش آرازنوین تجارت

شرکت آرازنوین تجارت، به عنوان یک نهاد پیشرو و نمونه موفق در صنعت طیور استان گلستان و کشور، با تمرکز بر ارتقاء کیفیت تولید و خدمات گسترده به مصرف کنندگان، مرغداران، و تولیدکنندگان خوراک دام، به عنوان یک پشتیبان قدرتمند در زنجیره تأمین محصوالت طیور فعالیت میکند. مدیریت دقیق و استراتژی هوشمندانه مهندس شهاب خنجری به عنوان مدیر عامل و کادر مجرب و کارآزموده آرازنوین تجارت ضمانت انجام تعهدات و اهداف اصلی این شرکت می باشد. بطوریکه در حال حاضر این کارآفرین برتر موفق به ایجاد اشتغال برای بیش از 100 خانوار گردیده است.

ارتقاء کیفیت و توانایی در ارائه خدمات مشاوره در زمینه پرورش مرغ گوشتی، تامین جوجه های یک روزه با کیفیت برای مرغداران، تولید و تأمین خوراک آماده با ضریب تبدیل مناسب، انجام خدمات کشتار و قطعه بندی مرغ با رعایت استانداردهای بهداشتی، و توزیع محصوالت به بازار مصرف سراسر ایران با برند سالمیران از جمله اهداف این شرکت می باشد.

زنجیره تولید و تامین آرازنوین تجارت با توجه به اهمیت مصرف مرغ در تغذیه ایرانیان، تلاش میکند تا با بهره گیری از افراد مجرب و متخصص
جوان، کیفیت مرغ گوشتی را به سطحی بالاتر از معیارهای بین المللی ارتقاء دهد. تضمین کیفیت و میزان آنتی بیوتیکها در محصوالت یکی از مهمترین اولویت های این شرکت است که در برند سالمیران بعنوان نمونه برتر در صنعت طیور رعایت گردیده است.

با ارائه جوجه های یک روزه با کیفیت، آرازنوین تجارت به مرغداران کمک میکند تا به بهره وری بالاتری در پرورش مرغ دست یابند و تولید مرغ گوشتی با کیفیت بیشتری را تضمین کنند.

شرکت آرازنوین تجارت با بهرهگیری از دانش فنی و تجارب خود، به تولید و تأمین خوراک آماده با ضریب تبدیل مناسب برای جوجهها با برند دانیران میپردازد. این اقدام به توسعه بهرهوری و کاهش هدررفتها در صنعت مرغ کمک میکند.

این شرکت با تأکید بر رعایت استانداردهای بهداشتی در همه مراحل تولید، از جمله کشتار و قطعهبندی، به مصرفکنندگان اطمینان خاطر سالمتی را هدیه می کند.

آرازنوین تجارت با بهینهسازی فرآیندها و مدیریت موثر، هدف ارائه مرغ با کیفیت باال و قیمت مقرون به صرفه را برای مصرفکنندگان دنبال میکند. این شرکت با تمرکز بر کیفیت، نوآوری، و تامین نیازهای متنوع در صنعت مرغ، در جهت تحقق اهداف خود قدم برمیدارد. تأمین مرغ با کیفیت باال و مناسب قیمت، به همراه خدمات تخصصی و مشاوره، شرکت را به عنوان نمونه ای پیشرو در این صنعت تجاری معرفی میکند.فعالیت میکند.

دپارتمان بازرگانی آرازنوین تجارت، با بررسی و نیازسنجی هوشمندانه بازار و آگاهی از نیازها و تقاضاهای متغیر مصرفکنندگان و مرغداران، به برنامهریزی استراتژیک در زمینه تامین مواد اولیه، توزیع محصوالت و انجام معامالت تجاری میپردازد.
تیم بازرگانی با توجه به پویایی بازار و تغییرات تقاضا، در تعامل مستمر با تولیدکنندگان خوراک، تامینکنندگان مواد اولیه، و همچنین مرغداران فعالیت دارد. این تیم توانایی خود را در مذاکرات تجاری، انتخاب همکاران مناسب، و برقراری ارتباطات مؤثر با ذینفعان نشان میدهد.

تیم فروش و پشتیبانی شرکت آرازنوین تجارت با تمرکز بر ارائه خدمات با کیفیت و رضایت مشتریان، در فرآیند فروش و پس از فروش نقش مهمی ایفا میکند. اعضای این تیم با داشتن دانش فنی عالی در صنعت طیور و تجربه در ارتباط با مشتریان، توانایی در ارائه مشاورههای تخصصی به مشتریان را دارا میباشند.

تیم فروش، با درک دقیق از نیازها و اهداف مرغداران و مصرفکنندگان، محصوالت مناسب را به آنها توصیه میکند. از طرفی، تیم پشتیبانی پس از انجام معامله، با ارتباط مستمر و حل مشکالت فنی یا عملیاتی به مشتریان، اعتماد و رضایت آنها را حفظ میکند.
تیم فروش و پشتیبانی در تمامی مراحل از معرفی محصوالت تا پس از خرید، تمرکز خود را بر تجربه بهتر مشتری میگذارند. این تعامل فعال با مشتریان، به عنوان یک عامل اساسی در ایجاد ارتباطات مستدام و توسعه کسب و کار، نشانگر تعهد شرکت به جلب رضایت کامل از طریق خدمات با کیفیت است.

با گسترش و توانمندی در زمینه بازرگانی و تیمهای فروش و پشتیبانی، شرکت آرازنوین تجارت به عنوان یک پیشرو در صنعت مرغ، موفق به تأمین نیازهای متنوع و تضمین کیفیت برتر در محصوالت خود شده است.

برای دستیابی به اهداف استراتژیک و موفقیت در صنعت مرغ و طیور، شرکت آرازنوین تجارت به مدیریت مهندس شهاب خنجری از شاخصهای عملکرد کلیدی (KPI (در حوزههای بازرگانی و مارکتینگ استفاده میکند. این شاخص ها به تیمها کمک میکنند تا عملکرد خود را ارزیابی کنند، برای مشکالت پیش آمده راهحل پیدا کنند و به بهبود مستمر بپردازند. در زیر به برخی از مهمترین KPI های بازرگانی و مارکتینگ در شرکت آرازنوین تجارت اشاره میشود:

بازرگانی:
نرخ تأمین مواد اولیه :این شاخص بازرگانی موثر در صنعت طیور و بطور خاص بخش بازرگانی و فروش در صنعت طیور، نشاندهنده سرعت و کارایی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید خوراک آماده است. نرخ تأمین مواد اولیه باال به معنی اطمینان از تامین به موقع مواد و جلوگیری از قطعی در فرآیند تولید است.

تبدیل سفارشات به معاملات: این شاخص بازرگانی در صنعت طیور به میزان توانایی تیم فروش در تبدیل پیشنهادات و سفارشات به معامالت و فروش را اندازهگیری میکند. بهبود این معیار به تأمین درآمد و رشد کسب و کار شرکت آرازنوین تجارت کمک میکند.

موجودی متوسط محصولات: نظم در مدیریت موجودیها اهمیت زیادی دارد. این شاخص بازرگانی صنعت طیور کمک میکند تا موجودیها در سطحی مناسب نگهداشته شده و هزینههای نگهداری موجودی کاهش یابد.

مارکتینگ: تعداد و نرخ تبدیل لیدها :این شاخص بازاریابی صنعت طیور میزان توانایی تیم مارکتینگ در جذب لیدها )مشتریان بالقوه( و تبدیل آنها بهمشتریان واقعی را نشان میدهد. افزایش نرخ تبدیل لیدها به مشتریان به معنی بهبود استراتژیهای مارکتینگ است.
شهرت برند و آگاهی از آن :این شاخص بازاریابی صنعت طیور نشاندهنده سطح شناخت و آگاهی مشتریان از برند شرکت است. افزایش شهرت برند و افزایش آگاهی مشتریان به محصوالت و خدمات شرکت میتواند به جذب مشتریان جدید کمک کند.

میزان رضایت مشتریان: این شاخص بازاریابی صنعت طیور نشان میدهد که مشتریان چقدر از محصوالت و خدمات شما راضی هستند.

اندازهگیری نظرات و بازخوردهای مشتریان بهبود مستمر را تضمین میکند.
با استفاده از این شاخص های بازرگانی و مارکتینگ، شرکت آرازنوین تجارت میتواند عملکرد خود را مدیریت کند، تصمیمات استراتژیک را
بگیرد و به بهبود مستمر و رشد پایدار در صنعت مرغ و طیور دست پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *