آنچه مرغدار باید بداند

  • پژوهش های ملي در واحدهاي پرورش مرغ کشور نشان مي دهد که تلفات حيواني و ضايعات خوراکي در اين واحدها به ترتيب 3 برابر و 1.5 برابر استانداردهاي بين المللي است. براساس اين پژوهش ها، برخي عوامل موثر بر اين تلفات و ضايعات ناشي از نداشتن دانش و مهارت مديران آنها می باشد. لذا آموزش نیروی انسانی که سرمایه اصلی هر مجموعه تولیدی و خدماتی محسوب میگردند، امری معني دار بوده و نقش بسیار موثری برکاستن تلفات و ضايعات در واحدهاي پرورش جوجه داشته و باعث کاهش قيمت تمام شده مرغ می گردد.

به گفته مهندس شهاب خنجری مدیر عامل شرکت آرازنوین تجارت،  ارزش تفکر مالی بیش از سرمایه می باشد. لذا داشتن فن و مهارت مدیریت مالی و بهره گیری از ابزارها و متدهای روز در این زمینه، اعتبارسازی و ایجاد گردش مالی مناسب، امکان معرفی محصول و به اصطلاح پرزنت کردن محصول و نمایش دلایل برتری آن نسبت به محصولات سایر رقبا ، و … می تواند یک شرکت، کارخانه و بطور کلی هر بنگاهی را از سایر رقبایش متمایز نماید.

روشهای آموزش پرسنلی در شرکت آرازنوین تجارت گستر طیور:

– اختصاصی: برگزاری کارگاه های آموزشی مختص مدیران شرکت درخواست کننده و یا مختص پرسنل شرکت درخواست کننده

– عمومی: برگزاری سمینارها و ورکشاپ ها

  • کیفیت توليد گوشت مرغ يا تخم مرغ رابطه ای مستقیم با تغذیه مرغ دارد، لذا جهت افزایش کارایی و افزایش کیفیت تولید، باید ابتدا مهارت دامپرور در این زمینه افزایش یابد که این امر با کسب آموزش های لازم توسط کارشناسان مربوطه از جمله کارشناسان تغذیه برای دامپروران عزیز میسر می گردد. در این راستا، شرکت آرازنوین تجارت با بهره مندی از کارشناسان تغذیه و تکیه بر تجربه، خدمات قابل ملاحظه ای از جمله، آموزش تخصصی پرسنلی دامپروران، نحوه جیره نویسی جدید با هدف رسیدن به جیره مناسب و با کیفیت و در عین حال با ضریب تبدیل مناسب ارائه میدهد.
  • جوجه ریزی در زمان و شرایط مناسب و طبق اصول زنجیره ای جهت پوشش بازار در کل سال صورت گیرد
  • بازرسی کامل شرايط و امكانات مرغداری قبل از ورود جوجه توسط کارشناسان مربوطه صورت گیرد.
  • درجه حرارت سالن را در زمان مناسب به 36-35 درجه برسانيد. در تابستان 24 ساعت و در زمستان 48 ساعت قبل از ورود جوجه ها به گرم كردن سالن بپردازيد. بعد از به ميزان نرمال رسيدن درجه حرارت، براى يكنواخت كردن دماى سالن از حداقل تهويه استفاده نماييد. درجه حرارت پيشنهادى 36- 35 سانتيگراد را به مدت 72-48 ساعت ثابت نگهداريد. رطوبت نسبى سالن بايد حداقل 60% باشد.
  • آبخوريها را از نظر ارتفاع به شكلى تنظيم نماييد كه جوجه ها بدون هيچ مشكلى بتوانند به آب دسترسى داشته باشند.
  • اگر از سيستم آبخوريهاى نيپل استفاده مى كنيد، فشار آب را كم كنيد تا جوجه ها زودتر متوجه منشاء آب شده و از نيپل ها استفاده نمايند
  • درجه حرارت آب را حدود 25-20 درجه تنظيم نماييد. اينكار را با تخليه آب موجود در لوله هاى منتهى به نيپل و يا توسط تعويض آب موجود در كله قندى ها انجام دهيد
  • واكسيناسيون مهمترين راه و وسيله براي پيشگيري از شيوع بيماريهاست.لذا مرغداران عزیز هرگز از آن غافل نشوند.

روش هاى واكسيناسيون

واكسيناسيون انفرادى پرندگان

پرندگان را مى توان به روش هاى تزريقى و قطره چشمى به طور انفرادى واكسينه كرد. اين روش ها بسيار موثر بوده و توسط پرندگان قابل تحمل است اما اجراى آن ها مستلزم كار و هزينه بيشترى است.

واكسيناسيون به روش آشاميدنى

روش آشاميدنى كار و هزينه كمترى را لازم دارد اما بايد با دقت بسيارى انجام شود تا موثر باشد. آب مورد استفاده جهت واكسيناسيون نبايد محتوى ضد عفونى كننده ها باشد. گله مورد نظر بايد حدود 2 ساعت از آب محروم گردد ( تشنگى داده شود ). در طول فصولى كه هوا گرم است مدت تشنگى كاهش داده مى شود. واكسن تهيه شده بايد در فاصله 2 تا 4 ساعت پس از تهيه، مصرف گردد.

واكسيناسيون به روش اسپرى

اين روش از نظر انجام آسانتر بوده و خيلى موثر است اما ممكن است گاهى با واكنش هاى جانبى همراه باشد. اسپرى بايد در گله ها تا سن 3 هفته به صورت قطره درشت انجام شود. براى انجام اينكار فقط از آب مقطر استريل استفاده شود.